Skillnaden mellan kalkylblad och databas

kalkylblad vs databas

sammanfattning: skillnaden mellan kalkylblad och databas är att kalkylprogram tillåter användare att organisera data i rader och kolumner och utföra beräkningar på data. Medan databasen är en samling av data som organiseras på ett sätt som tillåter åtkomst, hämtning och användning av dessa data.

skillnad mellan kalkylblad och databas

kalkylblad

kalkylprogram tillåter användare att organisera data i rader och kolumner och utföra beräkningar på data. Dessa rader och kolumner kallas kollektivt ett kalkylblad. De flesta kalkylprogram har grundläggande funktioner för att hjälpa användare att skapa, redigera och formatera kalkylblad. Följande avsnitt beskriver funktionerna i de flesta kalkylprogram.

databas

en databas är en samling data som är organiserad på ett sätt som tillåter åtkomst, hämtning och användning av dessa data. I en manuell databas kan du spela in data på papper och lagra dem i ett arkivskåp. Med en datoriserad databas, till exempel, lagrar datorn data i ett elektroniskt format på ett lagringsmedium som en hårddisk. Genom databasprogramvara kan du organisera din databas, Skapa, Redigera och ta bort databasen.

Läs också:

skillnad mellan databas-och Kalkylprogramvara

skillnad mellan kalkylblad och arbetsbok

skillnad mellan kalkylblad och kalkylblad

skillnad mellan programvara och hårdvara

skillnad mellan pedagogisk programvara och underhållningsprogram

skillnad mellan kryptering och Hashing

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.