Patologia ogniskowej mucynozy skórnej

Histologia ogniskowej mucynozy

zmiany ogniskowej Mucynozy obecne z kopulastym uniesieniem skóry i ograniczoną pulą skórną mucyny (ryc. 1, 2). Zajęcie tkanki podskórnej występuje niezbyt często. Delikatne nacieki fibroblastów i wzrost naczyń włosowatych można zobaczyć w obrębie zmiany (ryc. 3, 4).

zwykle występują w izolacji, odróżniając ją od mucynozy grudkowej.

Ogniskowa patologia mucynozy skórnej

specjalne badania dotyczące ogniskowej mucynozy

mucyna plami żelazem koloidalnym (niebiesko-zielony) i Alcian blue przy pH 2,5 (niebieski) (ryc. 5).

rozpoznanie różnicowe ogniskowej mucynozy

grudkowej mucynozy porostu myxoedematosus wymaga korelacji klinicznej, ponieważ histolocznie może wyglądać identycznie. Może wystąpić zwiększona proliferacja fibroblastyczna i zwłóknienie.

obrzęk naczynioruchowy uogólniony i przedobjawowy: te stany są związane z chorobą tarczycy. W skórze właściwej występuje odkładanie mucyny bez proliferacji fibroblastów. Zmiany naskórkowe mogą obejmować hiperkeratozę i zatykanie pęcherzyków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.