Focale cutane mucinose pathologie

histologie van focale mucinose

laesies van focale mucinose aanwezig met een koepelvormige verhoging van de huid en een afgebakende dermale pool van mucine (figuren 1 en 2). Betrokkenheid van het subcutane weefsel komt soms voor. Een delicaat infiltraat van fibroblasten en een toename van capillaire vaten kan worden gezien binnen de laesie (figuren 3 en 4).

deze zijn gewoonlijk geïsoleerd aanwezig, waarbij dit onderscheid wordt gemaakt van papulaire mucinose.

focale cutane mucinosepathologie

speciale studies voor focale mucinose

de mucinevlekken met colloïdaal ijzer (blauwgroen) en Alciaanblauw bij pH 2,5 (blauw) (figuur 5).

differentiële diagnose van focale mucinose

papulaire mucinose van korstmossen myxoedematosus vereist klinische correlatie omdat deze histolocisch identiek kan lijken. Er kan sprake zijn van verhoogde fibroblastische proliferatie en fibrose.Gegeneraliseerde en pretibiële myxoedeem: deze aandoeningen worden geassocieerd met schildklieraandoeningen. Er is mucine depositie in de dermis zonder fibroblast proliferatie. Epidermale veranderingen kunnen hyperkeratose en folliculaire plugging omvatten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.