lige et øjeblik…

hvert elektrisk kredsløb i et ledningssystem skal beskyttes mod overbelastning. En overbelastning af kredsløbet opstår, når mængden af strøm, der strømmer gennem kredsløbet, overstiger beskyttelsesanordningernes rating.

mængden af strøm, der strømmer i et kredsløb, bestemmes af belastningen-eller “efterspørgslen” – for strøm. For eksempel, hvis et kredsløb er klassificeret til 15 ampere maksimum, derefter en sikring eller afbryder af denne rating vil være i dette kredsløb. Hvis strømmen overstiger 15 ampere, afbryderen åbnes, afskærer enhver mere strømstrøm. Uden overbelastning beskyttelse ledninger kan få varmt, eller endda smelte isoleringen og starte en brand.

afbrydere og sikringer billede der er to slags beskyttelse for elektriske enheder, der skal overvejes. Den første vedrører beskyttelsen af de faktiske elektriske ledninger, der forsyner kredsløbene mod en overbelastning over deres bæreevne. Den anden type vedrører beskyttelse af de enkelte apparater og elektrisk udstyr, der er tilsluttet et forsyningskredsløb, mod overbelastning. Begge typer beskyttelse involverer enten sikringer eller afbrydere, men er baseret på forskellige ideer og mål.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.