odpouštět, ale nezapomínat – je to křesťansky?

To letí tváří v tvář všechny vaše pýcha

se pohybuje pryč šílený uvnitř

je To vždy vztek je vlastní nejhorší nepřítel,

I když porota a soudce

Řekněme, že musíš dobře držet zášť

je To šepot v uchu říkat „Nastavit Ho Zdarma“

– Odpuštění – Matthew West

To je normou vyslechnout osoby, které byly zradil nebo ublížil někdo říká, že mají odpuštěno pachatele, ale nikdy nezapomenu. To obvykle následuje jejich odmítnutím této osobě znovu důvěřovat. Jednou pohodlný vztah byl snížen na zdvořilé pozdravy a není pochyb, že výrazný rozdíl v interakcích.

je to ještě horší, když ti, kterým je těžké odpustit a pohnout se, jsou křesťané.

pro nahlédnutí do problematiky se rodina a náboženství obrátily na Rev Dwight Bryan z the … kdo připomíná, že Bible jasně přikazuje odpouštět, i když Bůh odpustil.

“ Mark 11: 25-26 uvádí, že když se modlíme, měli bychom odpustit, protože to je předpoklad pro přijetí našeho vlastního odpuštění. Takže je jasně vidět, že odpouštět druhým je pro vlastní prospěch,“ upozorňuje.

O pohybující se na a věřit strana porušující jednou, Bryan drew odkaz na John 2:24, „Ale Ježíše, pro Jeho část, neměl svěřit se jim, protože On znal všechny lidi .“Vidíme zde, že Ježíš se nesvěřil zbožňujícímu davu. Dobře věděl, že jednoho dne mohou křičet „Hosanna“, a “ ukřižujte ho!“další,“ upozorňuje.

DŮVĚRA MUSÍ BÝT zasloužená

Podle Bryan, to je jedna věc odpustit, někdo – že, jak říká, je dárek zdarma – ale věř, že řekl, je něco, co musí být vydělal.

“ řekněme, že jsme někomu svěřili naše auto a on řídil opilý a havaroval. Bylo by pošetilé jim znovu předat klíče ve jménu odpuštění, když nedokázali prokázat skutečné pokání, doprovázené skutečnou změnou, “ upozorňuje Bryan.

říká, že jednání s někým, kdo vám v minulosti ublížil, a dát jim nový začátek, se neliší od jednání s někým, koho jste poprvé potkali.

“ po první schůzce byste nepozvali někoho do svého domova a nedali mu přístup k vašemu bankovnímu účtu a cennostem. Nemáte žádnou předchozí historii, takže není problém neodpuštění. Otázka je pak jedním z důvodů důvěry, “ popisuje.

Citovat mnoho biblických příkladů, jako jsou Peter byl obnoven poté, co zradil Krista, Paul po pronásledování Křesťanů byl obnoven po konverzi, a Král David obnovení jeho syna Absolona i jeho vlastní škodě.

“ někdy, když mluvíme o obnovení jednotlivce, musíme rozlišovat, jaká by měla být odpovídající úroveň Společenství. Existují případy, kdy ten, kdo nás zradil a ublížil, byl umístěn do pozice, kterou neměli vůbec obsadit,“ říká.

Bryan dodává, že mnozí mají mylnou představu, že když Bůh odpustí, automaticky nám svěřuje to, co jsme měli předtím.

to podle něj není pravda, protože mnoho padlých ministrů, kteří skutečně činili pokání, nikdy nevidělo, že se jejich ministerstva vrátila ke slávě svého dřívějšího rozkvětu.

„kdyby došlo k úplné automatické obnově, pak by Adam a Eva byli povoleni zpět do Edenu a Mojžíš by přešel do zaslíbené země,“ zdůrazňuje Bryan.

NECHCI POŘÁD vytahovat ZRADA

O zranění způsobené pachatelem, Bryan říká, že ti ublížil, by se měli zdržet zkoušet bolí minulosti, pokud se někdy chcete být uzdraveni ze svých účinků, a zmocněna k pohybu vpřed.

“ ti, kteří tak neučiní, se ocitnou v pasti, kterou Bible označuje jako kořen hořkosti (Heb. 12:15), a zkrat jejich víru. Dodává, že je důležité uvolnit bolest a bolest z minulého přestupku Pánu a umožnit mu, aby se ujal vedení, protože „pomsta je moje; splatím to, říká Pán“.“ (ROM. 12:19).

“ když vypustíme bolest minulých křivd Pánu, přiměje nás nadpřirozeně zapomenout. Ve skutečnosti, některé velmi bolestivé vzpomínky zmizí, dokud si stěží nebudeme pamatovat podrobnosti. Tím nás osvobodí, abychom se posunuli kupředu, “ sdílí.

na závěr řekl, že odpuštění je božský příkaz bez výjimek. Zapomíná, zdůrazňuje, že zahrnuje akt vůle, aby se zabránilo nacvičování minulých bolestí.

„je To jako vyhýbat strup z rány tak, že může léčit. Ponechání věci Bohu mu umožní přepsat naše vzpomínky a vymazat bolest. Svým Duchem nás také vyzve k poučení z minulosti a povede nás k úspěšnému vyhýbání se podobným situacím v budoucnu.“

[email protected]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.