jen okamžik…

každý elektrický obvod v elektroinstalačním systému musí být chráněn před přetížením. K přetížení obvodu dochází, když množství proudu protékajícího obvodem překročí jmenovité hodnoty ochranných zařízení.

množství proudu proudícího v obvodu je určeno zátěží – nebo „poptávkou“ – pro proud. Například, pokud je obvod dimenzován na 15 ampéry maximum, pak pojistka nebo jistič tohoto hodnocení bude v tomto obvodu. Pokud proud překročí 15 zesilovače, jistič se otevře a přeruší další proud. Bez ochrany proti přetížení dráty mohou dostat horký, nebo dokonce roztavit izolaci a začít oheň.

 jističe a pojistky obrázekexistují dva druhy ochrany elektrických jednotek, které je třeba vzít v úvahu. První se zabývá ochranou skutečných elektrických vodičů napájejících obvody před přetížením nad jejich nosnost. Druhý typ se zabývá ochranou jednotlivých spotřebičů a elektrických zařízení připojených k napájecímu obvodu před přetížením. Oba typy ochrany zahrnují buď pojistky nebo jističe, ale jsou založeny na různých myšlenkách a cílech.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.