bara ett ögonblick…

varje elektrisk krets i ett ledningssystem måste skyddas mot överbelastning. En kretsöverbelastning uppstår när mängden ström som strömmar genom kretsen överstiger skyddsanordningarna.

mängden ström som strömmar i en krets bestäms av belastningen-eller ”efterfrågan” – för ström. Till exempel, om en krets är klassad för 15 ampere maximum, då en säkring eller brytare av denna rating kommer att vara i den kretsen. Om strömmen överstiger 15 ampere, strömbrytaren öppnas och stänger av mer strömflöde. Utan överbelastningsskydd ledningar kan bli varm, eller till och med smälta isoleringen och starta en brand.

 Brytare och säkringar bild det finns två typer av skydd för elektriska enheter som måste beaktas. Den första handlar om skyddet av de faktiska elektriska ledningarna som levererar kretsarna mot en överbelastning över deras bärkraft. Den andra typen handlar om att skydda enskilda apparater och elektrisk utrustning ansluten till en matningskrets från överbelastning. Båda typerna av skydd innefattar antingen säkringar eller brytare, men bygger på olika tankar och mål.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.